ParcisPoints login
+31 (0)85 877 1007

Portfolio

Wie zijn onze klanten?

Goede vraag, want onze klantenkring loopt zeer uiteen, variërend van ICT-organisaties, accountants, productie- en verkoopmaatschappijen tot leasemaatschappijen en overheidsdiensten. Dat lijkt wellicht opmerkelijk, maar het is eigenlijk niet verwonderlijk. Want ons ParcisPoints-programma is in iedere organisatie toe te passen. We geven u hier enkele praktijkvoorbeelden. Door de eenduidige opzet van onze besparingsprogramma’s kunnen zij elkaar ook nog eens versterken wanneer de programma’s gecombineerd worden.

ParcisPoints4Fuel

De kracht van ons besparingsprogramma zit in de ondersteuning die wij bieden aan de Fleet manager én de medewerker bij het besparen op brandstofkosten. Besparingen zijn mogelijk op twee onderdelen: tankgedrag en rijgedrag.

Tankgedrag

We vergelijken de prijs die de medewerker heeft betaald aan de pomp met de gemiddelde dagprijs. Deze vergelijking stimuleert om actief te zoeken naar goedkopere tanklocaties. We ondersteunen hem daarin met een mobiele applicatie voor smartphones: de Tanklocator.

Rijgedrag

Het verbruik van de medewerker wordt afgezet tegen de TNO-praktijknorm van Travelcard. Deze vergelijking stimuleert om actief zuiniger te rijden. De waardering voor een lager verbruik wordt inzichtelijk gemaakt.

Monitoring

Zowel het tankgedrag als het rijgedrag worden continu gemonitord. De medewerker en de Fleet manager kunnen de resultaten online bekijken. Via e-mail, sms en webapp worden de gegevens periodiek aan de medewerker en manager verstrekt.

Besparing

Door ander rij- en tankgedrag met ParcisPoints4Fuel is een besparing tot 8% goed haalbaar.

ParcisPoints4Retail

De kracht van ons besparingsprogramma zit in de ondersteuning die wij bieden aan winkeliers door het verhogen van de klanttevredenheid. ParcisPoints4Retail leidt tot een hogere bezoekfrequentie met meer herhalingsaankopen door het bieden van aantrekkelijke acties voor de klant. Meer omzet en meer resultaat zijn het gevolg. Winkeliersverenigingen en gemeenten versterken dit programma voor het lokale winkelaanbod en zorgen voor een goede combinatie van fysieke en online winkelervaring.

Business case

Wat kunt u besparen met ParcisPoints4Fuel?

Een uitgebreide pilot leverde een gemiddelde besparing op van € 240,- per auto per jaar, met uitschieters van meer dan € 950,-. Van deze besparing is 80% afkomstig van het rijgedrag en 20% van het tankgedrag. Onze pilot toonde aan, dat ons spaarprogramma ParcisPoints4Fuel leidt tot een significant ánder, zuiniger tank- en rijgedrag. Een besparing via ParcisPoints4Fuel tot 8% is goed haalbaar. Wat dit u oplevert, laten we zien met het volgende rekenvoorbeeld.

Rekent u mee?

Stel, dat de brandstofkosten per auto per maand zijn:

  • Benzine kost € 250,- per auto per maand (30.000 kilometer / jaar)
  • Diesel kost € 225,- per auto per maand (40.000 kilometer / jaar)

Bij een vloot van 110 benzineauto’s en 90 dieselauto’s zijn de brandstofkosten per maand:

  • 110 benzineauto's x € 250,- = € 27.500,-
  • 90 dieselauto's x € 225,- = € 20.250,-

De totale brandstofkosten per maand komen daarmee op € 47.750,-

Wat wordt uw besparing?

Door ander rij- en tankgedrag met ParcisPoints4Fuel is een besparing tot 8% goed haalbaar. Dat betekent een besparing per maand van € 3.820,- (8% van € 47.750,-) en op jaarbasis € 45.840,-

ParcisPoints4Lease

De kracht van ons besparingsprogramma zit in de ondersteuning die wij bieden aan organisaties die een wagenpark in eigen beheer en/of met leaseauto’s hebben. Hoe dit ook georganiseerd is - veel of weinig auto’s, contracten met verschillende leasemaatschappijen - ParcisPoints4Lease zorgt voor (geconsolideerd) inzicht en besparing.

ParcisPoints4Educa

Menig organisatie zorgt voor up-to-date kennis door medewerkers eigen e-learning modules te bieden, die vaak geheel of gedeeltelijk in eigen tijd gevolgd worden. Vaak is het lastig vast te stellen op welk kennisniveau de organisatie op dat moment staat. ParcisPoints4Educa biedt inzicht. In samenwerking met e-learning specialisten van Tracoin ontwikkelen we e-learning (serie)modules voor het ParcisPoints-programma. In ParcisPoints4Educa stimuleren medewerkers de e-learning modules, die de organisatie biedt, op tijd te volgen en af te ronden. We maken het leuk en stimuleren medewerkers om te starten, doorlooptijden en deadlines te halen. Medewerkers worden voor hun inspanningen met ParcisPoints beloond. De agenda met leerdoelen die de organisatie opstelt, wordt zo daadwerkelijk gevolgd en bewaakt.

ParcisPoints4Telecom

De kracht van ons besparingsprogramma zit in de ondersteuning die wij bieden aan organisaties die overzicht wensen in hun telecomgebruik. Welke toestellen zijn er in omloop, wanneer lopen abonnementen af? Hoe efficiënt gaat men hiermee om? Dergelijke vragen zijn eenvoudig te beantwoorden met dit besparingsprogramma waarin de medewerker uiteraard beloond wordt voor besparend gedrag.

ParcisStore

Een bezoek aan de ParcisStore lijkt wel een uitje. De cadeaus zijn niet mis. Wat te denken van die fraaie espressomachine, theeset, fiets of iPad? Met het sparen van ParcisPoints liggen deze cadeaus binnen de kortste keren binnen handbereik. En mocht je saldo nog niet voldoende zijn voor het cadeau dat je wenst? Geen nood, je kunt desgewenst je cadeau eerder verkrijgen door bijbetaling via iDeal. Gemakkelijk, snel en klantvriendelijk!

Battles

Het sparen van ParcisPoints is voor velen een sport op zich. Het sportieve element krijgt nog een extra stimulans bij de Battles die RegoParcis ieder kwartaal organiseert. Hoe scoor je in besparend gedrag ten opzichte van je collega? Het leidt tot hilariteit, competitie en sportiviteit. Samen zorgen deze elementen voor een nog bewuster gedrag. Uiteraard zijn er leuke prijzen te winnen!

Powered by RegoParcis

0

Live
vandaag

0

Euro's bespaard
vandaag

9606273

CO2 bespaard
vandaag

169

e-Learners
vandaag